BASES (modificades a causa de l’ajornament)

BASES – 2ns Premis de Conte i Il·lustració NATÀLIA SALLÉS – 2021

(modificades a causa de l’ajornament)

PARTICIPANTS

 • Premi de conte: qualsevol persona més gran de divuit anys.

Premi d’il·lustració: no hi ha límit d’edat.

Tots dos premis són independents.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els contes, inèdits i de temàtica lliure, poden estar escrits en llengua catalana o castellana i han de tenir una extensió entre 3 i 5 pàgines en lletra Times New Roman o Arial, mida 12, espaiat 1,5. Cada participant podrà presentar un sol original.
 • Les il·lustracions han de ser originals i inèdites i de temàtica lliure. Han de servir com a portada del llibre que s’editarà, un recull de contes d’aquest certamen. El format serà vertical i proporcional a 14 x 20,5 cm. Podran ser en qualsevol estil i tècnica sempre que siguin reproduïbles. Tant si és una tècnica tradicional com digital, caldrà lliurar-les físicament sobre un suport de cartolina. S’acceptaran un màxim de 3 originals per participant. Finalment, les que no hagin estat premiades estaran a la disposició dels autors a la secretaria de l’escola una setmana després del lliurament dels premis.

LLIURAMENT

 • Pel que fa als contes, s’han d’enviar 5 còpies impreses a l’escola El Cim, c/Frederic Soler, 22, 08224-Terrassa.
 • Les il·lustracions s’enviaran amb un lema o un títol a la mateixa adreça.
 • En tots dos casos s’adjuntarà una plica amb el títol del conte o el lema de la il·lustració, indicant autor, domicili, localitat, telèfon i adreça electrònica.

TERMINI

 • L’admissió de contes i il·lustracions acabarà el divendres 12 de març de 2021.

JURATS

 • El jurat literari estarà format per Carme Carulla, Eloi Falguera, Elisabet Fo, Josep Gòrriz, Dèbora Sales, Mercè Salvador i Magda Vidal.
 • El jurat artístic el formaran Helena Morillas, Jaume Vilaseca i Sílvia Samaniego.

.EVOLUCIONS DEL PREMI

 • Es podran seguir a través de la pàgina web de l’escola EL CIM, http://www.escolaelcim.cat a la secció Mares i Pares – Premis Natàlia Sallés.

VEREDICTE

 • Tindrà lloc un dissabte del mes de maig de 2021 (se n’informarà tan bon punt ho sabem) a les 6 de la tarda, durant un acte celebrat a la Biblioteca Central de Terrassa. 

PREMIS

 • Els premis comptaran amb la col·laboració d’HP Inc., que des de la seva seu de Sant Cugat del Vallès aportarà material informàtic i d’impressió de qualitat; els productes que indiquem a continuació poden veure’s millorats en funció de nous productes i/o actualitzacions que es llancin al mercat en el període que va des de la convocatòria al lliurament de premis.
 • 1r premi de conte:            Impressora HP DeskJet All-in-one
 • 2n premi de conte:           HP Sprocket
 • Premi d’il·lustració:         HP Sprocket plus

PUBLICACIÓ DE CONTES I IL·LUSTRACIONS

 • Els contes i la il·lustració guardonats, així com una selecció dels millors contes presentats, s’inclouran en un llibre que es presentarà el mes de maig de 2021, coincidint amb el lliurament de premis de la 3a convocatòria. Tots els contes es publicaran il·lustrats per alumnes de l’escola El Cim, sota la supervisió de la professora Sílvia Samaniego.